skip to content

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

 

De schuldhulpverlener heeft de rol van bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren.

Het doel daarbij is het vinden van een oplossing voor de problematische schuldsituatie van de cliënt. Eén van de voorwaarden voor het komen tot een oplossing is dat alle schuldeisers hun medewerking willen verlenen en dat de schuldenaar deze regeling redelijkerwijs kan volhouden voor de maximale duur van drie jaar. Verder moet de cliënt in staat zijn (of in staat worden gesteld) om in de toekomst schuldenvrij verder te leven.

 

Zijn de schulden te problematisch zal uw schuldhulpverlener adviseren contact te zoeken de bewindvoerder van Partio. 

Up
K