skip to content

Behandelaanbod

Behandelaanbod

Intake en diagnostiek

De huisarts bepaalt of er sprake is van een generalistische of specialistische verwijzing. Bij een generalistische behandeling is er geen sprake van een diagnose fase. Er wordt direct overgegaan op de behandeling aan de hand van uw klachten. Bij een specialistische behandeling wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Deze neemt over het algemeen een tot anderhalf uur in beslag. U vertelt hier over uw klachten en verwachtingen aan de intaker. Tot slot zal de psychiater of verslavingsarts u aanvullende vragen stellen om zaken helder te krijgen. Tijdens de intakefase, waar wij mogelijk gebruik maken van een of meer psychologische testen. Daarna stellen wij een behandelplan op dat met u wordt doorgenomen. Hierin staan de behandeldoelen vermeld, de verwachte tijdsinvestering en de inzet van onze specialisten.

Gegeneraliseerde Basis GGZ

Een behandeling in de gegeneraliseerde basis GGZ start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. De gegeneraliseerde basis GGZ is ook bedoeld voor mensen met ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeven. Specialistische GGZ Als uw problemen na de behandeling in de basis GGZ nog niet zijn opgelost of uw psychische problemen kunnen niet behandeld worden in de basis GGZ, dan kan uw huisarts u doorverwijzen voor behandeling in de specialistische GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zwaardere, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Training en Coaching

Is uw ontwikkeldoel niet direct een psychisch probleem, of heeft u geen verwijzing van de huisarts, dan is Training en/ of Coaching een goede mogelijkheid.

Succesvolstuderen

Voor scholieren en studenten met studieproblemen, al dan niet in combinatie met middelen gebruik, heeft ToFlexit een speciaal programma ontwikkeld: succesvolstuderen.

Exclusie criteria

Cliënten met acute psychiatrische hulpvragen kunnen wij helaas niet aannemen. Met acute psychiatrie wordt bedoeld: cliënten met crisisgevoeligheid, psychotische stoornissen, ernstige depressies met psychotische kenmerken waarbij tevens suïcidaliteit aanwezig is, en cliënten waarbij klinische opname is geïndiceerd.
Cliënten met GHB-afhankelijkheid, opioïde-afhankelijk, bipolaire stoornis en ernstige persoonlijkheidsstoornissen kunnen wij ook helaas niet aannemen.

Up
K