skip to content

Kosten en Regelgeving

De begeleiding van Partio wordt gefinancierd door de verschillende gemeentes in vorm van een persoonsgebonden budget. 

Bij de intake wordt de hulpvraag geformuleerd en samen met deze hulpvraag ga je  met de begeleider een "keukentafelgesprek" bij de gemeente aanvragen.

Tijdens dit gesprek wordt bepaald hoeveel zorg nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. 
De begeleider ondersteunt je tijdens het gesprek, is er inbreng nodig van de behandelaar kan deze ook uitgenodigd worden. 

 

Zodra het PGB toegekent is kan de begeleiding beginnen. 

Partio heeft een vast uurtarief van € 35.00 

 

 

 

Up
K